2008. aasta alguses asutatudorganisatsioon, mille põhitegevusalaks on raamatupidamisteenuse pakkumine.

Teenuseid pakutakse peamiselt Eesti ettevõtjatele, kellel on majandustegevus: Eestis, Soomes, Rootsis või Norras

Lisaks tavapärastele osaühingutele ja aktsiaseltsidele, pakutakse teenust ka FIE-dele, MTÜ-dele ja korteriühistutele

Meist lähemalt

Vaatamata oma suhteliselt lühikesele ajaloole ettevõtjana, on meie kollektiivil juba äriühingu asutamisele eelnevad, aastate-pikkused kogemused ja erialane kõrgharidus raamatupidamise, majandusarvestuse, rahvusvahelise majanduse ja majandusõiguse erialadel.

Meie juures saavad abi nii

  • juba tegutsevad
  • alles äritegevust alustavad
  • kuid ka äriga lõpetada soovivad ettevõtted

Just seetõttu olemegi kõrvalteenusena raamatupidamise juurde lisanud ka ettevõtete asutamise ja müügi. Soovides alustada uue ettevõtlusega, võime pakkuda Teile juba valmisfirmasid, kuid samas oleme abiks ka ise firma asutamisel ja selleks vajalike algdokumentide koostamisel.

Tihe koostöö naaberriikide Soome, Rootsi, Norra ja Läti äripartneritega suunab meie juurde ka palju võõramaalasi, keda aitame meelsasti Eestis äri alustamisel. Samas teeme ka aktiivset koostööd, aidates Eesti ettevõtjatel siseneda välisriikiide keerulisse ning bürokraatia-rikkasse äriellu.

Oma eeliseks konkurentide ees loeme seda, et

  • omame pikaajalisi kogemusi välisriikide maksuvaidlustes
  • erinevalt paljudest teistest teenusepakkujaist, on meil mitmekülgne erialane kõrgharidus pakutavate teenuste osutamisel
  • meie klientide hulgas on ettevõtjaid väga erinevatest majandussektoritest, kellel kõigil on erinevad probleemid ja lähenemisviisid ettevõtlusele. Just see aga tagabki Teile, kui meie tulevasele kliendile kindlustunde, et Teie muresid osatakse lahendada lähtudes erinevatest aspektidest ja toetudes eelnevatele kogemustele
  • mitte vähem oluliseks ei ole meile ka eesmärk tegeleda tänapäeva kiiresti muutuvas majandus- ja õiguskeskkonnas pidevalt erialase koolituse ja enesetäiendamisega, pakkudes seeläbi oma klientidele alati asjakohast ja korrektset teenust
  • püüame läheneda oma klientidele alati individuaalselt – nii selguvad kõige paremini teie vajadused ning kujuneb välja just teile sobilik teenustehulk