RAAMATUPIDAMINE

FIRMADE ASUTAMINE ja MÜÜK (ka välismaalastele)

ÄRI ALUSTAMINE NAABERRIIKIDES

ÄRITEGEVUSEGA KAASNEVAD LISATEENUSED

Raamatupidamine Pärnus ja mujal Eestis

L.L Corrector OÜ kontor asub Pärnus. Raamatupidamine Pärnu firmadele on mugav, kuna saab igal ajal kokku saada ja dokumente üle anda. Vajadusel võtame ise dokumendid teie kontorist või mujalt teile mugavast kohast. Pakume raamatupidamist mitte ainult Pärnus, vaid ka mujal asuvatele firmadele.

Pakume teenust nii Eestis kui ka Soomes, Norras, Rootsis ja Lätis.

Raamatupidamisteenused

 •   Eelnevate perioodide raamatupidamisdokumentide korrastamine
 •   Algdokumentide töötlus ja raamatupidamisarvestus
 •   Töö- ja puhkusetasude arvestus
 •   Arvete koostamine
 •   Laekumiste kontroll ja selle tõhustamine (sh saldokinnitused)
 •   Põhivarade arvestus
 •   Maksuarvestus
 •   Deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile
 •   Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine
 •   Haigekassaga seonduvad toimingud (sotsiaalkindlustus, haiguslehed)
 •   Aastaaruande koostamine (ka ühekordse teenusena)
 •   Raamatupidamise sise-eeskirjade, ametijuhendite , töösisekorraeeskirjade jms koostamine
 •   Rahavoogude prognoosimine
 •   Ettevõtte esindamine erinevates institutsioonides (Maksu- ja Tolliamet, Äriregister, Haigekassa jne)

Firmade asutamine ja müük (ka välismaalastele)

 •   Äri alustamisele eelnevad konsultatsioonid
 •   Põhikirja ja asutamisdokumentide koostamine
 •   Toimingute korraldamine notaritega
 •   Muudatused põhikirjas ja omanike nimekirjades

Äri alustamise abi Lätis, Soomes ja Norras

 •   Firma asutamine või müük
 •   Kontoripinna rent
 •   raamatupidamisteenus

Äritegevusega kaasnevad lisateenused

 •   Käibemaksukohustuslasena registreerimine
 •   Lepingute koostamine
 •   Tervisekaitseplaani ja tunnustamisdokumentatsiooni koostamine
 •   Äriplaanide koostamine

Vajadusel ka:
Audiitorteenused
Majandusjuristi konsultatsioonid
Tööõigusalased juristiteenused
Tõlketöö