Hinnakiri

Raamatupidamisteenuse hind sõltub:

  • kliendi poolt soovitavate teenuste hulgast
  • töötajate arvust
  • kalendrikuu jooksvate dokumentide hulgast
  • ning kindlasti ka Kliendi ja teenusepakkuja vahelistest kokkulepetest

Miinimumtasu majandustegevust omava äriühingu baaspaketi raamatupidamise eest on 35 eurot kalendrikuus.

Baaspaketti kuuluvad:

  • algdokumentide põhjal raamatupidamiskannete tegemine ja aruannete koostamine
  • töötasude ja põhivarade arvestus
  • laekumiste ja tasumiste kontroll
  • deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile
  • kvartalibilansside ja -kasumiaruannete koostamine

Juhul kui kliendiga on kokku lepitud baaspakett, siis olenevalt lisateenuste soovimise sagedusest ja hulgast võivad hinnale lisanduda alljärgnevad lisatasud. Kui kuutasu kokku leppimisel on juba arvesse võetud, et klient soovib iga kuu ka teatud hulgal lisateenuseid, siis on need juba baashinna sisse arvutatud ning täiendavaid tasusid kliendile enam ei lisandu. Lisateenuste hinnakiri (juhul kui ei sisaldu baashinnas):

Statistika aruanded ühekordse tööna (tk) alates 10,00 €
Konsultatsioonid (püsikliendile alati TASUTA) 35 €
Sisseseade (töösisekorraeeskirjad, raamatupidamissisekorraeeskirjad jms) 65 €
Tervisekaitseplaanide koostamine (tk) – sõltuvalt töömahust alates 450 €
Äriplaanide koostamine (tk) – sõltuvalt töömahust alates 350 €
Lepingute koostamine (tk) – olenevalt lepingu tüübist alates 25 €
Dokumentide printimine (tk) 0,10 €
Välisriigi asjaajamine tunnihind 50 €
Raamatupidaja töö tellija asukohas (min 1h) tunnihind 35 €
Töö väljaspool ametlikku tööaega (ametlik tööaeg = E-R 09:00 kuni 17:00) tunnihind 35 €
Lepinguga mitte hõlmatud lisatööd (min 0,5 h) tunnihind 35 €
Ettevõtja esindamine maksuametis, äriregistris vms (min 1h) tunnihind 50 €
Erakorralise bilansi koostamine (tk) 35 €
Äriregistri toiminguteks dokumentide koostamine (tk) – olenevalt tüübist alates 35 €
Panka makse ülespanemine (tk) 1 €