Raamatupidamisteenuse hind sõltub:

 • kliendi poolt soovitavate teenuste hulgast
 • töötajate arvust
 • kalendrikuu jooksvate dokumentide hulgast
 • ning kindlasti ka Kliendi ja teenusepakkuja vahelistest kokkulepetest

Miinimumtasu majandustegevust omava äriühingu baaspaketi raamatupidamise eest on 35 eurot kalendrikuus.

Baaspaketti kuuluvad:

 • algdokumentide põhjal raamatupidamiskannete tegemine ja aruannete koostamine
 • töötasude ja põhivarade arvestus
 • laekumiste ja tasumiste kontroll
 • deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • kvartalibilansside ja -kasumiaruannete koostamine

Juhul kui kliendiga on kokku lepitud baaspakett, siis olenevalt lisateenuste soovimise sagedusest ja hulgast võivad hinnale lisanduda alljärgnevad lisatasud. Kui kuutasu kokku leppimisel on juba arvesse võetud, et klient soovib iga kuu ka teatud hulgal lisateenuseid, siis on need juba baashinna sisse arvutatud ning täiendavaid tasusid kliendile enam ei lisandu. Lisateenuste hinnakiri (juhul kui ei sisaldu baashinnas):

Statistika aruanded ühekordse tööna (tk)alates10,00 €
Konsultatsioonid (püsikliendile alati TASUTA) 35 €
Sisseseade (töösisekorraeeskirjad, raamatupidamissisekorraeeskirjad jms) 65 €
Tervisekaitseplaanide koostamine (tk) – sõltuvalt töömahustalates450 €
Äriplaanide koostamine (tk) – sõltuvalt töömahustalates350 €
Lepingute koostamine (tk) – olenevalt lepingu tüübistalates25 €
Dokumentide printimine (tk) 0,10 €
Välisriigi asjaajaminetunnihind50 €
Raamatupidaja töö tellija asukohas (min 1h)tunnihind35 €
Töö väljaspool ametlikku tööaega (ametlik tööaeg = E-R 09:00 kuni 17:00)tunnihind35 €
Lepinguga mitte hõlmatud lisatööd (min 0,5 h)tunnihind35 €
Ettevõtja esindamine maksuametis, äriregistris vms (min 1h)tunnihind50 €
Erakorralise bilansi koostamine (tk) 35 €
Äriregistri toiminguteks dokumentide koostamine (tk) – olenevalt tüübistalates35 €
Panka makse ülespanemine (tk) 1 €

Raamatupidamisteenuse hind sõltub:

 • kliendi poolt soovitavate teenuste hulgast
 • töötajate arvust
 • kalendrikuu jooksvate dokumentide hulgast
 • ning kindlasti ka Kliendi ja teenusepakkuja vahelistest kokkulepetest

Miinimumtasu majandustegevust omava äriühingu baaspaketi raamatupidamise eest on 35 eurot kalendrikuus.

Baaspaketti kuuluvad:

 • algdokumentide põhjal raamatupidamiskannete tegemine ja aruannete koostamine
 • töötasude ja põhivarade arvestus
 • laekumiste ja tasumiste kontroll
 • deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • kvartalibilansside ja -kasumiaruannete koostamine

Juhul kui kliendiga on kokku lepitud baaspakett, siis olenevalt lisateenuste soovimise sagedusest ja hulgast võivad hinnale lisanduda alljärgnevad lisatasud. Kui kuutasu kokku leppimisel on juba arvesse võetud, et klient soovib iga kuu ka teatud hulgal lisateenuseid, siis on need juba baashinna sisse arvutatud ning täiendavaid tasusid kliendile enam ei lisandu. Lisateenuste hinnakiri (juhul kui ei sisaldu baashinnas):

 

 Statistika aruanded ühekordse tööna (tk)

alates10,00€

 Konsultatsioonid (püsikliendile alati TASUTA)

35€

 Sisseseade (töösisekorraeeskirjad, raamatupidamis-sisekorraeeskirjad jms)

65€

Tervisekaitseplaanide koostamine (tk) – sõltuvalt töömahust

alates450€

Äriplaanide koostamine (tk) – sõltuvalt töömahust

alates350€

Lepingute koostamine (tk) – olenevalt lepingu tüübist

alates25€
 Dokumentide printimine (tk)
0,10 €

 Välisriigi asjaajamine

tunnihind50 €

 Raamatupidaja töö tellija asukohas (min 1h)

tunnihind35€

 Töö väljaspool ametlikku tööaega
 (ametlik tööaeg = E-R 09:00 kuni 17:00)

tunnihind35€

 Lepinguga mitte hõlmatud lisatööd (min 0,5 h)

tunnihind35€
 Ettevõtja esindamine maksuametis,
äriregistris vms (min 1h)
tunnihind50 €
 Erakorralise bilansi koostamine (tk)
35€

 Äriregistri toiminguteks dokumentide koostamine (tk) – olenevalt tüübist

alates35€
 Panka makse ülespanemine (tk) 
1€