Tegelike kasusaajate teatis

Äriregistris registreeritud äriühingud peavad andmed tegelike kasusaajate kohta esitama hiljemalt 31. oktoobriks 2018.
Peale 31. augustit 2018 asutatavate äriühingute tegelike kasusaajate andmed tuleb esitada koos äriregistrisse kandmise avaldusega.