Alates 1. oktoobrist 2023 tuleb Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas registreerida ehituse töövõtuahel ja töötajate ehitusplatsil viibitud aeg

Alates 1. oktoobrist 2023 tuleb Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas registreerida ehituse töövõtuahel ja töötajate ehitusplatsil viibitud aeg.

Muudatuse eesmärk on tagada aus konkurents ehitusturul. Ehitusplatsil peavad tegutsema ainult nõuetekohaselt tööle vormistatud inimesed, kellest peatöövõtjal ja riigil on selge ülevaade ning kellele makstakse ausat töötasu. Uue korra sätestab „Maksukorralduse seaduse muutmise ja tulumaksuseaduse muutmise seadus“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/105042022001).

Elektrooniline registreerimine on kohustuslik ehitusobjektidel, millele rakenduvad erinõuded seoses tööohutuse ja Tööinspektsiooni teavitamisega:

• ehituse kestus ületab 30 tööpäeva ja korraga on tööl vähemalt 20 inimest, või

• objekti üldmaht on rohkem kui 500 inimtööpäeva.

Registreerimise kohustus puudutab neid objekte, mille ehitamist alustatakse pärast 1. oktoobrit 2023 või mille ehitamine on pooleli ja eeldatav valmimise tähtaeg on hiljem kui 1. oktoober 2024.

Töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteem on valmimas ning kavas on korraldada ka süsteemi tutvustavad koolitused. Sellest informeerime teid edaspidi.

Rohkem infot muudatuste kohta leiate meie kodulehelt

https://emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/elektrooniline-registreerimine-ehituses